Kiến thức bách khoa thư

Sử dụng Google Contacts


Google Contacts là sổ liên hệ trực tuyến của Google có thể tích hợp tốt với Gmail, Calendar, Drive, và các dịch vụ khác của Google .
Bằng cách sử dung IFTTT , chúng ta có thể mở rộng khả năng với các dịch vụ không phải Google như:
- Lưu liên hệ từ iOS -> Google Contact
- Lưu Group Contact qua Evernote
- Chuyển Google Contact qua MailChimp
-  Lưu Office365 qua Google Contact

Share:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bài viết ngoài

Dịch

Thảo Mộc & Dinh Dưỡng

Tiep Thi Kinh Doanh

Tự Điển Việt

Thảo Mộc Garden