Kiến thức bách khoa thư

Tủ Sách: Tài liệu cổ khẳng định Hoàng Sa thuộc về Việt Nam

Quyển từ điển tiếng Hà Lan có tên là "Algemeen aardrijkskundig woordenboek", phần 2, của tác giả Jacobus Van Wijk Roelandszoon xuất bản năm 1823 tại Dordrecht (Hà Lan). Trang 862 ghi nhận Paracells là một quần đảo thuộc chủ quyền Anam gồm các đảo như Tree Island (đảo Cây trong tiếng Việt), Woody island (đảo Phú Lâm trong tiếng Việt), Rocky island (đảo Hòn Đá trong tiếng Việt), Amphitriten (nhóm đảo An Vĩnh trong tiếng Việt), Lincoln (đảo Linh Côn), Pattles (đảo Hoàng Sa trong tiếng Việt), Roberts (đảo Hữu Nhật trong tiếng Việt), Money (đảo Quang Ảnh trong tiếng Việt), Duncan (đảo Quang Hòa trong tiếng Việt), Passookeah (đảo Rùa Trắng hay Bạch Quy trong tiếng Việt), Drummonds (đảo Duy Mộng trong tiếng Việt), và đảo Triton
Trang số 877 cũng ghi Passookiah (đảo Rùa Trắng hay Bạch Quy trong tiếng Việt) là đảo của Anam trong nhóm Paracells

Xem chi tiết tại trang Google http://books.google.com/books?id=kZx...triten&f=false
Share:

Bài viết ngoài

Dịch

Thảo Mộc & Dinh Dưỡng

Tiep Thi Kinh Doanh

Tự Điển Việt

Thảo Mộc Garden